Professionals
 
Dra. Mª Núria Fernández Coca   Dra. Dolors Güell i Puigcercós Dr. Ladislao Cayetano
Angiología i cirurgia vascular   Cirurgia general i de l'aparell digestiu Cirurgia general
   
 
Dr. Xavier Jeremías i Torruella   Dr. Josep Oriol Parés i Rifà Sr. Manuel Cerezo Sánchez
Dermatología i veneralogía   Eco Doppler Fisioterapeuta
     
 
Sr. Juan Carlos Palacios i Huertas   Sr. Lluís Martínez i Acien Dra. Maria Josefa Camí i Altés
Fisioterapeuta i osteopata   Fisioterapeuta i osteopata Medicina general
     
   
Dra. Elena Güell i Farré   Dra. Miriam Muñoz Lopez   Sra. Mireia González i Carrasco
Medicina interna   Obstetricia i ginecologia   Podología
       
   
Dr. Manel Bosch i Aguilar   Sra. Nati Espejo i Berea   Sra. Rosa Guimerà i Balaguero
Traumatología i cirurgia ortopèdica   Administrativa   Administrativa
       
SANT FELIU SALUT S.L. | Laureà Miró, 317 | 08980 Sant Feliu de Llobregat | Telf  93 666 80 90    FAX:  93 685 46 48 | info@santfeliusalut.cat